У ДОМА

Катя Белчева

Из стихосбирката „Светлината си тръгва на пръсти” (2013)

У ДОМА

Под керемидата
някой
ми е оставил
ключ

преди сто
години

—————————–

***

В това село още очакват
бялата лястовица,
отупват обувките от праха
и свалят
тежките надежди
от каруцата.

Денят е застанал
като крайпътен камък.

На хълма
побито е слънцето.

—————————–

КАРТОНЕНИ КУТИИ

Понякога влизам в къщи
в които никой не живее

отварям врати
докосвам стени
търся забравени
силуети

Времето е емигрирало
взело е самолет
за Канада

Останали са сенки
на костюми
и рокли
от абитуриентски балове

Някой е отнесъл детството

набързо събрано
в картонени кутии

—————————–

***

Напоследък
трудно намирам думите

разпиляват се
в най-неподходящия
момент

като малчугани
в детска градина