ДВЕ СЕСТРИ

Борислав Ганчев

ДВЕ СЕСТРИ

Две сестри - Добра и Лоша -
си живеят вътре в мен.
И коя ли да послушам
честичко съм раздвоен.

Със другарче да се сбия,
грубо да се разкрещя
или лошото да скрия,
нервите да укротя?

„После пак ще си играеш
с него - шепне ми Добрата. -
По-добре е да затраеш!
Може в теб да е вината!”

А пък Лошата боде ме:
„Хайде, стига с този страх!
Да се изявиш е време.
Смело захвани пердах!”

Ех, след техните съвети
все пак трябва да реша…
Подскажи - коя от двете
ме подтиква да греша?


КОНЧЕ ХВЪРКОВАТО

Имам „конче хвърковато”!
Да препускам из полята
с него много аз обичам.
Е, и сам не рядко тичам,
ако то се измори…
Ала нашите игри
нямат свършек.
Щом е с мен,
да лудуваме цял ден
можем - кончето и аз.
Дий, дий, конче! Давай газ!
Студ дори да е навън -
в стаята, и не насън,
пак препускам без покой…
Конче, може с теб и бой
да ядем - я спри веднага! -
че си „конче”, хем …!
                                  (тояга)