ГРЕГЕРИИ

Борис Борисов

                     А ла Рамон Гомес де ла Серна


Пещера - устата на учудената природа.

Звездопад - вселената се весели.

Вятърът завърза болното си гърло с изпрания чаршаф.

Шляпането на пантофите смущава среднощния ромон на дъжда.

Плашилото се натъжи - никой не понечва да го открадне.

Сънят ми - циганска каруца с разкъсано чергило.

Мигът е като птичка. Ако го уловиш и задържиш, ще се изака в ръцете ти от страх.

Ера - педята на Господа.

Вятърчето тича на пръсти - иска да е по-близо до облаците.

Който броди по небето, не се препъва.

Залезът се задавя с едри глътки мрак.

Бели облаци - кръпки в небето на сиромашкото лято.

Тополата - перо на войвода пред четата на храстите.

Таванът на мансардата е под на ангели.

Врабчето преведе думите на вятъра: Иде зима!

Кучетата повдигат крак и раздават автографи върху снега.

Едно дръвче, завързано с връвчица до кръста, се е разлистило.

Обувките в килера си разказват за далечни пътувания.

Болката - червей в ябълката на радостта ми.

Острови. А бяха върхове на потъналата вече суша.

Смъртта идва винаги в последния ни ден.

Пишем черновата на живота си. Кога ще поправяме грешките?