НОВАТА ВЛАСТ В УКРАЙНА ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД

Валентин Катасонов

превод: Румен Воденичаров

През последните дни председателят на „самостоятелното” украинско правителство А. Яценюк произнася като заклинание фразата „В хазната няма пари. Ние сме съгласни да получим финансова помощ от Запада на всяка цена”. Той заяви, че в следващите  2 години Украйна трябва да получи финансиране от 35 млрд долара независимо от цената, която ще трябва да заплати за това.

Значи така: „На всяка цена” и При всякакви условия”.

Опитвайки се да предразположи западните кредитори в лицето на МВФ, САЩ и ЕС Министерският съвет на Украйна вече направи някои публични изявления, с които предупреждава гражданите. Обявено е, че пенсиите ще бъдат намалени точно с 50%. Те и до този момент бяха два пъти по-ниски отколкото в Русия, но сега ще станат 4 пъти по-малки. А за да не се бунтува народът, новото правителство е поканило професионални наемници от частни военни компании. Първата „интернационална” бригада от 300 професионални наемници вече се намира в Киев. Очакват се и други подкрепления.

В най-близките планове на Киев влизат преговори с Международния Валутен Фонд (МВФ). Украинският министър на финансите Александър Шлапак заяви, че Киев разчита да получи от Фонда 15 млрд долара. Но Русия можеше без каквито и да е предварителни условия за няколко дни да вземе решение за предоставяне на съседната страна заем от 15 млрд долара като закупи украински ценни книжа. И даже веднага  преди Нова година преведе 3 млрд от тези средства.

„Вашингтонски консенсус” в Украйна

С МВФ Киев води постоянни преговори за получаване на кредит от 2010 година, но процесът така и не беше финализиран. Като лош остатък от тези преговори е останал списъкът на условията, които Украйна ще трябва да изпълни, за да й се отпусне кредитът. При всяка нова среща на страните  от Фонда е добавяно  по нещо ново като условие. Наистина неоценима помощ в този „творчески” процес на чиновниците от МВФ е оказвал министърът на икономиката Виктор Пинзеник, който е и автор на първата версия на списъка от условия. Свидетелство за това е разсекретената преписка на украинския министър на финансите с Държавния департамент на САЩ.

Веригата е следната: Министерство на икономиката (В. Пинзеник) - Американският посланик в Украйна - Държавен департамент и други ведомства (на първо място финансови служби) - МВФ - Правителство на Украйна.

Така че конспиролозите, които твърдят, че всички заговори се плетат в МВФ трябва за се изчервят. Оказва се, че заговорите срещу Украйна се замислят във ведомства, прозорците на които гледат към Майдана. Добре известно е какъв документ, одобрен от всички гореизброени инстанции, е съчинил въпросният гражданин Пинзеник. За него хиляди пъти са писали и говорили най-различни СМИ.

Това са адаптирани към украинските условия правила на т.н. Вашингтонски консенсус. Правилата са универсални. Те се адресират към всички клиенти на МВФ.

Правилата се свеждат до изпълнение на следното:

- страната, получаваща кредит, да се отвори напълно за световния пазар на капитали и стоки  т.е. за Транснационалните Компании (ТНК) и Транснационалните Банки (ТНБ)

- страната да приватизира абсолютно всичко (естествено, за да може да бъде изкупено от същите ТНК и ТНБ, а населението да премине в режим на полугладно съществуване).

А ако населението е твърде много - да се въведе контрол на раждаемостта и по такъв начин да се регулира неговата големина.

Май намирисва на канибализъм!

Такава е цената на „интеграцията в световната цивилизация”.

А когато страната не приема тези условия, то тогава с ръководителите и се провеждат възпитателни  мероприятия, които завършват или с подписване на договора (с предоставяне на паричен бонус за ръководителя), или с неговото убийство.

Технологията на работата на международните финансови институти вкл. на МВФ с „туземците” е описана  добре в книгата на Джон Пъркинс „Изповед на един икономически убиец”.

Но да  се върнем към Украйна. Когато Яценюк е заявил, че е за получаване на финансова помощ „на всяка цена”, той явно е имал предвид същия този документ, разработен  от неговия колега Пинзенюк. Забележителна оперативност! Още не са вдигнати барикадите на Майдана, а новоизпеченият министър на финансите подписва документ, който има дългото и непонятно заглавие: „Предложение на Министерство на финансите по План за подготовката за реализация  на Програма за действие на   Министерския съвет на Украйна (от 4.03.2014). Ако се съди по първия лист на този документ Министерството на финансите е получило  първоначалната версия на документа от същото това Министерство на икономиката, и само впоследствие е прибавило своята „творческа лепта”.

Естествено този документ от 46 страници не е за широк кръг читатели, а и не всеки може до го осмисли. Но документът стана достъпен на повече хора, благодарение на това, че „Комерсант-Украйна” го публикува в Интернет, а оперативни блогъри направиха своевременно превод на отделни фрагменти от него.

Ето конспект на документа на Министерство на финансите на Украйна:

- Премахване на допълнителното заплащане на медицинските работници от системата на Бърза помощ.

- Премахване на надбавките за обем и качество на изпълнена работа на медицинските работници в органите на здравеопазването, първична медицинска  помощ.

- Въвеждане на заплащане за услуги от битово естество като престой на граждани за  стационарно  лечение.

- Отмяна на медицинските и стоматологически услуги с намаление, както и отпускане на лекарства с намаление или безплатно за определени категории граждани при амбулаторно лечение.

- Намаляване изплащането на пенсиите на работещи пенсионери с 50% , но не по-ниско от минималната пенсия.

- Приемане минимална норма за осигуряване на едно домакинство с твърдо гориво - 3.1 тона/година.

- Преминаване на Центъра за олимпийска подготовка на спортисти на самоиздръжка.

- Съкращаване на разходите за финансиране на спортни мероприятия на младежки и детски организации.

- Преразглеждане на размера на паричните награди за украински спортисти и треньори, спечелили международни награди.

- Промяна на еднократната премия за украински жени, на които е присъдено званието „Майка-героиня”.

- Премахване на финансовите облекчения за издателите на книги.

- Приватизация на държавните и регионални СМИ.

- Отмяна на решението на Президента на Украйна за увеличаване на премията за млади учени.

- Отмяна на решението за създаване на Държавен небанков финансово-кредитен „Фонд за поддържане на дребния  иновационен бизнес”

- Ограничаване на броя на проектите за колективи от млади учени, финансирани от Министерския съвет на Украйна.

- Увеличаване на заплащането в детските ясли и градини.

- Въвеждане на 20% държавна такса от стойността на билета в киносалоните.

- Поетапно намаляване на финансовата издръжка на театрите.

- Отмяна на допълнителното заплащане за работниците в сферата на националната култура и т.н.

В Интернет има вече множество коментари на обикновени граждани, запознали се с горния документ. Народът е в пълен шок. Ето какви „ценности” цивилизованият Запад предлага на Украйна. Този документ е по-правилно да се нарече: „Предложение на Министерството на финансите по План за подготовката за реализация на Програма за провеждане на тотален геноцид в Украйна”.

Мисля, че след този студен душ няма нужда да се обяснява на украинския народ  с какво се отличава финансовата помощ на Русия от кредитната примка на западните заеми.

9.03.2014 г.