Михаил Делягин

Михаил Генадиевич Делягин (Михаил Геннадьевич Делягин), руски икономист, аналитик, публицист и общественик, е роден на 18.03.1968 г. в Москва. Завършва с отличен успех икономическия факултет на МГУ (1992). Заема редица отговорни държавни постове като аналитик. Ръководи създадения от него Институт по проблемите на глобализацията (ИПРОГ) (1998). Един от най-известните руски икономисти. Доктор на икономическите науки (1998). Почетен професор (2000) на Цзилинския университет (Китай). Професор-изследовател от МГИМО (2003). Академик на РАЕН (2004). Удостоен с медал на името на В. В. Леонтиев „За постижения в икономиката” (2011). Автор на повече от хиляда статии в Русия, САЩ, Германия, Франция, Финландия, Китай, Индия и др., както и на петнадесет монографии, сред които „Экономика неплатежей” (1997), „Идеология возрождения” (2000), „Мировой кризис. Общая теория глобализации” (2003), „Россия после Путина. Неизбежна ли в России “оранжево-зеленая” революция?” (2005), „Драйв человечества” (2008), „Кризис человечества. Выживет ли Россия в нерусской смуте?” (2010), „Новая опричнина, или почему не надо валить из России прямо сейчас” (2011), „Время побеждать. Беседы о главном” (2014). Ръководител на авторския колектив на книгата „Практика глобализации: игры и правила новой эпохи” (2000), в съавторство с В. Шеянов написва книгите „Мир наизнанку. Как закончится экономический кризис для России” (2009) и „Русский космос: победы и поражения” (2011).


Публикации:


Публицистика:

ИКОНОМИКАТА НА УКРАЙНА Е УНИЩОЖЕНА ОТ ЕВРОНАЦИСТИТЕ / превод: Румен Воденичаров/ брой 60 март 2014

ЗА КАКВО МОЖЕ РУСИЯ ДА ЗАМОЛИ ДЖОН КЕРИ/ превод: Румен Воденичаров/ брой 60 март 2014

В НАВЕЧЕРИЕТО/ превод: Румен Воденичаров/ брой 65 септември 2014

ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В НИЦА/ превод: Румен Воденичаров/ брой 86 юли 2016

ТРЪМП КАТО ИЗРАЗ НА ОБЩИЯ ПРОТЕСТ НА МНОГО НАРОДИ СРЕЩУ ЛИБЕРАЛИЗМА/ превод: Румен Воденичаров/ брой 87 септември 2016

ВИТАЛИЙ ЧУРКИН МОЖЕ ДА Е БИЛ УБИТ/ брой 92 февруари 2017