РУСИТЕ В СТАРА ЗАГОРА

Вичо Бончев

Да се провалът, проседнат
ескизаарски азии,
азии и чорбаджии,
дето причина станаха
Захара да се изгори!
Три пъти в Шипка ходиха
и са на Гурко молиха:
- Съжали, Гурко, и нази,
слизай от Шипка балкана,
влизай във Ески Захара,
че не турците избиха!
Гурко азии думаше:
- Азии и чорбаджии,
как ша от Шипка да слея,
в Ески Захара да дода,
като ми й малко войската:
три са хиляди комити
и три хиляди казаци
и със две горски топчета.
Азии и чорбаджии,
туй му са молба моляха:
- Ша додеш, Гурко, в Захара,
ама какво щеш да найдеш:
българи избити, изклани!
Нали са Гурко измами,
та слезе от Шипка балкана,
в Ески Захара отвада.
Нали го холам видяха
ескизаарски граждани,
попове, млади даскали,
даскали с дребни дечица -
дръпнаха слънца, кръстове,
генерал Гурко посрещат.
Ескизаарски граждани
дръпнаха остри ножове
из тези турски дворове,
където турчин намерат,
намерат и го заколят.
Бог да убие, порази
тозика турчин Емин бей,
той на азии думаше:
- Азии и чорбаджии,
вий мене сега вардете,
ази ща вази да варда!
Че ги Емин бей измами.
Нали са холам открадна,
открадна та си избяга
във тази Рашо махлеси,
на тази бърза машина
и си в Цариград пристигна,
право при царя излезе
и си на царя хортува:
- Царю-льо, султан Хамидо,
имаш ли хабер, нямаш ли,
Гурко в Захара пристига,
нашите турци ша изколат.
Царя са виком провикна:
- Сулю-льо, Сулюман паша,
по-скоро тука да додеш,
имаш ли хабер, нямаш ли,
руси в Захара придошле,
по-скоро, Сулю, да вървиш,
назаде да ги повърнеш!
Сулю на царя думаше:
- Във Уруменли ша ида,
ала пътища не зная,
отде в Захара ша влея,
московци да си изгона.
Царя на Сулю думаше:
- Във Уруменли ша идеш,
кога във Чирпан пристигнеш,
при Саид паша ша идеш,
Саид ша да та научи
отде в Захара ша идеш.
Сулюман войска поведе,
във Уруменли отиде,
кога във Чирпан пристигна,
при Саид паша излезе.
- Кажи ми, Саид, обади,
отде в Захара да ида?
Саид му дума издума:
- Сулю-льо, Сулюман пашо,
захарска шоша ша фанеш,
в Харапмахлеси ша идеш,
селото ша си запалиш,
народа наред да биеш,
през Текийската кория
на таз Берекет могила,
на нея топа ша качиш,
Ески Захара ша биеш.
Сулюман войска поведе,
Харапмахлеси изгори,
и му народа погуби,
па си войската поведе
през Текийската кория,
на таз Берекет могила,
на нея топа изкачи.
Грозна са война завърза.
Турците като фърляха,
кое ги стигат, не стигат,
русите като фърляха,
горски топчета пукаха,
турци на кръсци трупаха.
Бог да убие, порази
черкези, башибозуци,
отде са холам извряха
в Джуранлийската кория,
други от село Кутлуджа.
Тогав са Гурко провикна:
- Гарнизи и барабани,
скоро тревога давайте,
българи напред да бягат
и ний след тях ша отстъпим,
турците ша ни заградът!
Нали са, брате, хукнали
тези ми черни българи,
старите баби бягаха,
деца от ръце оставят.
Тези проклети черкези
във този Дермен боаза,
тамо им пътя пресекли,
там многонарод избиха.
Да живей руска конница,
бърдже конница пристигна
и си черкези прогони
и си им пътя отвори.
Като народа избяга
през този Шипка балкана,
Гурко команда подаде
назаде да си отстъпат,
кога на Шипка излязат,
добър митириз (1) да фанат
във тези таби шипченски.
Като са в таби навлели,
добър митриз фанали,
турската войска настъпа,
три деня ми и три вечера
грозно са война завърза,
патрони им са свършиха.
Тезика черни комити,
тий със дървета биеха,
с дървета още с камъни.
Гурко им дума думаше:
- Хубай са дръжте, дружина,
с дърви й камъни удрете,
манафи, черни харапи
табите да ни не земат.
Ако табите превземат,
във Дунав ша ни издават,
народа ша си кардисат (2).
Още си Гурко тва дума,
ето им помощ пристигна.
Тези стрелкови орловци,
като в табите влязоха,
орловски пушки завряха,
турците назад бягаха
и долу в Шипка слязоха.

—————————–

Бележки:

1. митирис - позиция
2. кардисат - избият