ШИПКА

Аршак Тер-Маркарян

превод: Хинко Георгиев

Като знамена са върховете.
Тишина… Вечност или миг.
А на Шипка паметникът свети
с подвига на руския войник.

Няма със какво да ви сравнявам.
Всяка дума малко ще тежи.
Вашето безсмъртие и слава
като птица над върха кръжи.

Тишина… Балканът е светиня.
Спри на Шипка миг и помълчи.
Този връх се вижда от Русия,
зорко гледат руските очи.