ПАЛИМ ПО ЦИГАРА. ВЕЧЕ СЪМВА…

Алексей Писин

превод: Найден Вълчев

***
Палим по цигара. Вече съмва.
Гледаме към Днепър час по час.
Бой ще пламне тук по тези хълми,
може би ще падна днес и аз.

Гробът ми във бурен ще потъне.
Жерави над него ще летят…
Ще ли си припомнят гибелта ни,
ще ли ни с по дума споменат.

Рухна ли аз нейде с гръд пробита -
Не! - кажете вие след отбой,
той не е тук долу под тревите,
в ротата си върнал се е той.