ТРОХИ ОТ ХЛЯБ

Петко Огойски


***

Очите ми опипват света, сърцето ми го сграбчва.


***

Неутралният човек е бездушен, защото само бездушният може да бъде неутрален.


***

Слабият – цял живот служи на силните. Само истински силният може да служи на слабите.


***

Неизвестността е най-тихият убиец на духа.


***

Моят съкратен превод на всички човешки грижи и заетост под небето: Ситост, Сигурност и Суетност…


***

Сълзите ми – това е душата ми, втечнена от мъка…


***

Легендата е почти винаги разказ, установил справедливостта, вместо истината.


***

Общественото мнение има винаги свои, усреднени норми, в рамките на които вмества представата си за нормален човек. Главите на великите, нерядко стърчат извън тези рамки, затова не рядко… ги отрязват…


***

Македония – една дъщерна България, на която и хулите срещу майката-Отечество, трябва да прощаваме като на свое мило дете, отвлечено в някаква чужда, нечиста среда…


***

Защо, Господи, когото не си дарил с честност, човеколюбие и родолюбие, почти винаги си му дал талант да се доказва като такъв?
Защо, Господи?


***

Само който вече е легнал, оковите не му тежат!