ПРОБЛЯСВА

Йовица Тасевски-Етерниян

превод от македонски: Роман Кисьов

ПРОБЛЯСВА

       „В начало беше Словото,
       и Словото беше у Бога,
       и Бог беше Словото.”

              Свето евангелие според Йоан

Със небесна броня
срещу заблудите и срещу блудните
Словото проблясва

Възлите
които непрестанно ражда
от висините се подават

а нечестивите
обичат отражението свое
Ето

замахват гневно
да съборят Святото
Настървени! Никога

няма да попадне то
в жадните нокти
на дивите сенки…


НАПУСНАТ ГРАД

Изградихме небесен остров
срещу заплахата
да ни удави мракът,
построихме крепост
пред огромните вълни,
които стръвно ни преследваха,
за да ни въвлекат в коварното течение,
издигнахме град
над отровното дъно
на Нищожността

И когато чудна светлина
обля долния свят,
а тъмнината отстъпи
унизена,
едва тогава градът опустя:
втурнахме се заслепени
след мамещия блясък на лъчите,
но твърдоглавата се възгордя отново
и разруши нашата крепост…

В небесните думи на поетите
понякога градът
проблясва!


ХЕЙ, ГОСПОДИН САДУКЕЙ!*

Оня който се разпростира безпределно
сред белите вълни
около крехките стълбове

Оня който необхватно люлее
клоните на черното дърво
вкоренено в нажежения кратер

Оня който безпогрешно се провира
през ръждивите мрежи
на погледите

- нима го няма?!
______

* Садукей - древноеврейски теолог, който отричал
съществуването на ангелите и безсмъртието на
душата. (Б. а.)


СВОД. ДВИЖЕНИЕ

Вкамененият блясък,
нашият разсеян брат
легнал в далнините

се изтръгна от прегръдката
на девицата
обвита в мрак

и се устреми като птица
през тежките
лепкави мрежи

към градината
където вечно се сменят
агнето, водата и звярът


ВИЗИИ. ГЛАГОЛ

Обред:
Ребро от котка
в очите на гущер
червен.

Вавилон се роди
и говореше:
След като
зовеше вечността
по-нататък
върви
след зелени дъждове
и глас издигни сякаш че
непрестанно глаголиш без
гранит във мислите
защото и с глагола
седем архангели
летят около
народа…


СВОБОДНИ ПЪТЕКИ

Възроди синята песен
която трескаво лежи
на съдбовното дъно
на твоя сребърен потир
потопена в твоето молитвено вино.

Разгадай вика
на мъдрите мечти
Измамнико
на Белотата!

Така гориш
увенчан със меда
и с големи съзвездия
над рида от Скелети.

Мир!


ВИДЕНИЕ

Венчаха
разтворени порти
за да се разлисти мисълта ми.

Видях
истински
Мрачен Миг.

Навярно затова попаднах отново
в Лабиринт.
Минотавърът дебне…


АЛИЛУЯ

        „…върху живеещите в страната
        на смъртната сянка
        ще блесне светлина.”
                  Книга на пророк Исая (9:2)

В тъмни сфери
нежно се люлее
нашата утеха:

прозрачният наплив
прониква спокойно
в крехките кости,

разлага същността ни
Налага смисъл
и гробницата пламва:

смъртта изчезва,
ред по ред
преселваме се в небесата

Алилуя!