Йовица Тасевски-Етерниян

Йовица Тасевски-Етерниян, поет, есеист и критик, е роден през 1976 г. в Скопие (Република Македония). Завършил е общо и сравнително литературознание във Филологическия факултет в Скопие. Работи в Националната и университетска библиотека в Скопие. Редактор е на списанието за литература, култура и изкуство „Стремеж” - Прилеп. Той е съветник за македонската поезия на директора на международния поетически проект „The Other Voices” - антология на световната поезия, която е включена в референтната листа „World Poetry Directory” на ЮНЕСКО. Автор е на поетичните книги: „Нещо се чува” (1995), „Визии. Глагол” (1997), „Мълния” (1998), „Махало” (2001), „Небесни стражи” (2004), „Синтаксис на светлината”, избрани стихотворения (2008) и „Изход” (2012). По неговата поезия през 2005 г. във Велес е поставена театралната постановка „Небесни стражи”. Заедно с Мая Апостолоска той е съставител на поетическа антология с библейски, религиозни и апокрифни мотиви в съвременната македонска поезия, която излиза като тематичен брой (11. 12. 2000 г.) на списание „Стремеж”. Етерниян е съставител и на антология на младата македонска поезия. Негови стихове са включени в редица антологии и издания, както в родината му, така и извън нея. Превеждан е на много езици в света. В България е издадена негова книга с избрани стихотворения „Синтаксис на светлината” (2010), в подбор и превод на Петър Караангов. Лауреат е на индийската награда „Възхитителен поет”, която се връчва за изключителен принос в съвременната поезия. Член е на Дружеството на писателите на Република Македония, на Британското поетическо дружество и на Световното поетическо дружество.


Публикации:


Поезия:

ПРОБЛЯСВА/ превод от македонски: Роман Кисьов/ брой 59 февруари 2014