КЪДЕ ЛИ ПОТОКЪТ ВЪЗНИКВА

Сергей Лавров

превод: Красимир Георгиев

КЪДЕ ЛИ ПОТОКЪТ ВЪЗНИКВА

Къде ли потокът възниква, в началото как
се втурват рекички стремителни, блян за мъжете?
От чистите извори святи сълзят върховете,
от нощни порои безспирни, от стапящ се сняг.

—————————–

ОТКУДА БЕРЕТСЯ РУЧЕЙ…

Откуда берется ручей, что начало дает
Стремительным речкам, которыми бредят мужчины?
Из чистых святых родников на далеких вершинах,
Из талого снега, из ливней всю ночь напролет.