Наталия Соколова

Наталия Викторовна Соколова (Наталья Викторовна Соколова) е родена в село Гавриловско, Егоревски район. Стихове пише от 13-годишна. Отначало печата свои творби във вестник «Знамя труда», по две от тях - «Росинки» и «Россия» - местни композитори създават музика. В продължение на 30 години работи като библиотекар, 15 от тях - в библиотеката на село Селиванихово.


Публикации:


Поезия:

В ГЛАСА ТИ ИЗВЕДНЪЖ ОТЕКВА ТЕЖЪК ЗВУК…/ превод: Филип Филипов/ брой 58 януари 2014