РУСКИ РИМУВАНИ ПОСЛОВИЦИ

превод: Борис Борисов


За каквото млад се хвали, стар за същото се жали.

Имаш ли гърбина, ето ти за бой причина.

Пет дупки на торбичка, а кръпката - едничка.

Мъка-океан: ни да го прескочиш, ни да го излочиш.

С игла шият, с чаша пият, с камшик бият.

Иззида дядо печица, няма за нея клечица.

Преде баба на хурка, а коремът й курка.

Сънувал татарин чорбица, но си нямал лъжица; легнал си с лъжица, не сънувал чорбица.

Бой се от богатия като от рогатия.

Ръка ръката мие, крадец крадеца крие.

Грабна богатството, забрави братството.

От калта излезе - във властта влезе; от пъдар - цар.

Ако станете овце, вълците са налице.

Преди - църква и вино, а сега - клуб и кино.

За един бит двама бити са готови да дадат, но не ги щат.

Настъпиха с бой, отстъпиха с вой.

Косата острят на трева, меча - на глава.

Топли приветствия - студени последствия.

В двореца влязоха молители, оттам излязоха отмъстители /за революцията от 1905 година/.

Издаде царят манифест: за мъртвите - свобода, живите - под арест /за революцията от 1905 година/.

Русия беше царска - стана пролетарска.

Дървета вятърът събаря, дума бунтове разгаря.

Селянинът е гол, но в ръцете му - кол /за селските въстания/.

Без фуражка, лепнал се като опашка /за полицейското следене/.

Занаят къща прави, но в чаша водка се дави.

Виждат на красавицата само брадавицата.

“Може би”, “дано”, “наслука” не помръдват никога оттука.

Срещу един не посмях, срещу пет не ме е страх.

На вкус и цвят няма брат.

Като са трезви - пият; като се напият - трезвите бият.

Седем с една лъжица, един с цяла паница.

Щом ти имам вяра, не трябва ми кантара.

Човек паднал - не е пропаднал.

Срамежливият се изчервява, а страхливият побледнява.

За лоша изненада няма преграда.

Между дворовете ограда, между хората свада.

В рая му се иска, а да умре - не му стиска.

Глупавият ще осъди, умният ще разсъди.

Заеми от дявола яйца, ще се разплатиш с овца.

Задуха ли веднъж, шапката си дръж.

Сухи гащи риба не хващат.

Вечеря сита за книга не пита.

Работа навреме не е бреме.

Как да хвана бика за рогата, като имам патка в ръката.

Работа бог му донесъл; мерака му дявол отнесъл.

Беда е, щом риба лови обущарят, а ботуши кърпи рибарят.

Повече желания - повече разочарования.

Къде ще падна, ако знам, ще подложа слама там.

Да имаш първо глава, шапка - след това.

Не пъхай нос в чужд въпрос.

Чакат глупака да оре и сее; той да вземе, че да поумнее.

Всяко семе има свойто време.

Това е житието - навива се въжето.

Умен като сбърка, сто глупаци ще обърка.

Понеделничай, не безделничай.
..
Правено с размах, а направено за смях.

Вълкът не е овчар, свинята не е градинар.

Казано не се връща, изплюто не се преглъща.

Смел, защото е умел.

От извора да пиеш, кръста ще превиеш.

Стара била воденицата, но още мели пшеницата.

Три пъти човек е велик: когато се ражда, когато се жени и в последния миг.