Асен Мерков

Асен Мерков, български поет, е роден на 08.03.1945 г. в село Брегаре, Плевенска област, Долномитрополска община. Израства в село Писарово, Плевенска област. Завършва гимназия в гр. Кюстендил, а висше образование, специалност педагогика - в СУ „Св. Климент Охридски”. Връща се в родното си село и става директор на училището. Последните шест години от живота си е педагогически съветник в СОУ „Христо Смирненски”, град Искър, център на община в Ловешка област. Под негово ръководство в училището е създаден литературен кръжок, където се занимава с децата с поетичен талант. Възпитаниците му печелят много награди. Член е на Общинската комисия за противообществени прояви в Искър. Създава сдружение „Регионален център за интеграция на малцинствените общности”. Стиховете му са отпечатвани в централни вестници и списания, поетични сборници. Автор на книгите „Ръце от ласка” (1978 г., с предговор от Салис Таджер), „Бяла циганка” (1995, с предговор от Воймир Асенов) и „Като дъжд, като хоро” (1998). Умира през 2001 г.


Публикации:


Поезия:

СТИХОТВОРЕНИЯ/ брой 58 януари 2014

КОЛКО СТРЪМЕН Е ПЪТЯТ ДО ТЕБЕ!/ брой 62 май 2014

ЧЕРНО МОРЕ/ брой 160 септември 2023

ДА РАЗДЕЛИШ НЕЖНОСТТА СИ С ПТИЦА…/ брой 162 ноември 2023

ДВА ГЪЛЪБА ГОРЕЩО СЕ ЦЕЛУВАХА…/ брой 166 март 2024