Юлиан Фрумкин-Рибаков

Юлиан Фрумкин-Рибаков (Юлиан Фрумкин-Рыбаков, псевдоним на Юлиан Йосифович Фрумкин) e роден на 17.04.1942 г. в град Краснокамск, Пермска област. Участник в изпитанията на ядрено оръжие на атомния полигон «Нова Земя» през 1961-1964 г. Завършил е Северозападния Политехнически институт (1970), по образование е инженер-металург. Участвал е в ЛИТО «Нарвская застава». През 1994 г. създава издателство «Водолей». Основател на литературния клуб «Невостребованная Россия» (1997) и на обществената организация «Золотая книга Колпино» (1997). Автор на книгите «Время на вырост» (1994), «Преломление слова» (2001), «Лето господне» (2003), «Эхо» (2007), «Ландшафт» (2009), «Дайте жизни оболочку» (2010). Негови стихове и проза са публикувани в списания «Звезда», «Нева», «Дети Ра», «Зинзивер», «Слово/Word» (Нью-Йорк), «Футурум АРТ», «Словолов», «Реальность и субъект», «Острова/Islands» (Нью-Йорк), в антологиите «Город-текст», «Антология одного стихотворения», в алманах «ХХI век», «Ижорские берега», алманаха на Всесъюзното общество на слепите, в сборника «Петербургская поэтическая формация» и други издания. Лауреат на наградата на сп. «Зинзивер» за 2006 г. Член на Международната федерации на руските писатели (IFRW), член на Съюза на писателите от ХХI век. Живее и работи в град Санкт-Петербург.


Публикации:


Поезия:

ВЛЪХВИ/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 58 януари 2014

ЗИМА/ превoд: Тихомир Йорданов/ брой 80 януари 2016