Айше Рубева

Айше Феимова Рубева е родена през 1974 г. в гр. Стара Загора. Живее и работи в с. Ябланово, община Котел, област Сливен. Завършила е ШУ „Епископ Константин Преславски” специалности - Българска филология - бакалавър, История - магистър. В момента следва в Тракийски университет Предучилищна и начална училищна педагогика - последен семестър. Работи в ОУ „Никола Й. Вапцаров” - с. Ябланово като учител. Публикувала е свои творби в „Литературни Балкани” и онлайн сайтове за литература.


Публикации:


Поезия:

МОЯТА КЪЩА/ брой 57 декември 2013


Проза:

ГРЯХ/ брой 57 декември 2013

ЦЕЛ/ брой 58 януари 2014