НОВОГОДИШНА МОЛИТВА

Любомир Дойчев

НОВОГОДИШНА МОЛИТВА

Застанал пред иконата смирен,
със светла вяра във душата,
о, Господи, бъди добър към мен
и чуй молитвата ми свята.

През новата година подари
на всички ни живот и здраве,
та щастие в дома ни да цари
и радост да ни озарява.

Носи на татко в службата успех,
на мама - радост във очите,
а мене ме пази от зло и грех,
за да дочакам дни честити.

О, Господи велик, благословен,
Ти, Който бдиш от небесата,
бъди тъй щедър и добър към мен
и чуй молитвата ми свята!


ПРОЛЕТНА ПЕСЕН

След зимните неволи и злини
небето синьо в пролетните дни
поглежда днеска кротко над света,
като с очите сини на Христа.

От изток Слънчо грейнал мил и драг,
целува с весела усмивка пак:
дървета, хора, птици и пръстта,
като с устата блага на Христа.

Пробудени от зимния си сън,
капчуците на стрехите отвън,
напевно, в хор, приветстват пролетта,
като с гласа сърдечен на Христа.

А тихият ветрец, пристигнал тук
от топлия и слънчев юг,
възторжно крачи с песен на уста,
като с нозете боси на Христа.

Царкиня Пролет в родния ни край
щастлива и усмихната сияй,
затуй от всичко блика радостта,
с усмивката всеблага на Христа.