ЧУДНАТА ЗВЕЗДА

Станислав Ваклинов

Колко светла, хубава и бяла
звезда на небето е изгряла.

Тя с лъчите си обгалва всички
хора, зверове, цветя и птички.

И извиква негде отдалече
в тази чудна изумрудна вечер

трима от най-учените люде,
които и нощ и ден се трудят

да узнаят тука, на земята,
най-верния път към светлината.

И потеглят тези влъхви стари,
натоварени с безценни дари,

за да ги положат пред нозете
на Небесния Цар на царете,

Който в тази нощ най-чиста, свята,
между нас се ражда на земята!…

—————————–

По текста е написана музика от Роман Спатарев. бел. ред.


Музикален сборник за православните християнски дружества и братства, С, 1935