ИВАН НИКОЛОВ – ПОДЗЕМНА ВОДА

САМ НА СЕБЕ СИ ГОВОРЯ

Кой ли дявол те тласна…

Сгурия

Нека забравим беди и обиди…

Река

И заживял в земя…

Цветни стъкълца

Атлантида

С туристически обуща…

Ресторантче край пътя

Мед

Костилка

Между три милиарда…

Ах, какви невнимателни…

В смесицата на тревите…

Скорост

Остави химикалката…

И тъй, душа…

Съпоставям учудено…

 


СИЛОВИ ЛИНИИ

Знаеш ли, ти си права…

И връщам се…

Да, безпомощен…

Вие казвате…

Така веднъж…

Размотай любовта…

И пак си спомних…

Ето моя учител…

Осъществени в черен хляб…

Както пиша…

 


ЗЕЛЕНО, БРОНЗОВО И ЗЛАТНО

Забавен кадър

По-нататък

Мъгла в Моравия

И както трябва…

На Карлов мост

Аустерлиц

Късна хусарска балада

Високо слово

 


Иван Николов – ПОДЗЕМНА ВОДА