СТИХОВЕ

Игор Жданов

превод: Тихомир Йорданов

***
Върши се в тази страна,
в задните части на двора,
работа мръсна - война,
водят я чистите хора.

Вярващи в чест и закон,
верни на искрени думи,
кой ги покачва на кон,
кой ги държи под куршуми?

Гасне добра светлина,
гинем на злоба в безкрая.
Мразя аз тази война,
ох, как я мразя, да знаеш!


***
Всичко вече изгоря.
Да гори, което може!
Как без болка да умра,
без любими да тревожа?

Вече гледам отстрани
как душата ме оставя.
Боже, ти не ме вини,
дъщеря ми не забравяй.

На жена си завещах
имане и недоимък.
И оставих пак на тях
неизреченото инак.