Елена Огнянова

Елена Огнянова Боянова, българска писателка - фолклорист и етнограф, е родена на 13.09.1928 г. в село Радуй, Пернишко. Завършила е философия и българска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, но посвещава целия си живот на изучаването на народното творчество. Работила е като научен сътрудник в Института по етнография при БАН. Била е фолклорист към редакция „Народна музика” в Радио София, както и завеждащ сектор при музикалната дирекция на Министерството на културата. Работила е 32 години в издателство „Български писател” - пет години като секретар-редактор на уникалното издание „Българско народно творчество” и е съставител на няколко тома в него, а след това като редактор в отдел „Белетристика”. Записала е над 25 хиляди народни песни и приказки от цяла България. Съвместно с академик Михаил Арнаудов издава „Българско народно творчество” в 13 тома. Автор е на редица книги, сред които „Български народни приказки” (1962), „От извора. Фолклорни студии” (1980), „От Коледа до Коледа”, „Не сме от сега” (1983), „Достигнало до нас” (1984, 2003), „Ние, шопето!” (1985), „Жената на баща ми” (1989), „Среща с греха” (2002), „Традиции и празници в България” (2002), „Ум сила надвива - Български народни приказки, пословици, поговорки, гатанки” (2006) и др., както и на публикации в периодичния печат, някои от които популярни и извън пределите на България.


Публикации:


Публицистика:

ПОУКИ ОТ НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО/ брой 57 декември 2013