ВЯРНОСТ

Михас Калачински

превод: Иван Давидков

Сбогом!
        И пътеката войнишка
тръгна към далечните села.
Ти ми подари сребриста нишка,
вдяната във мъничка игла.

Скътах ги във раницата своя -
те ще ни потрябват някой ден.
Като песен в походите, в боя
спомените ще вървят със мен.

Ти си тръгна.
             Сякаш че дъгата
с блясък тих изпълни утринта:
- С тебе, както нишката в иглата,
аз ще бъда вредом по света!