Ана Петрова

Ана Петрова е родена на 7 януари 1982 г. Учила е икономика на туризма в Пловдив. Живее в Кърджали. Пише стихове, които освен във Фейсбук, публикува и в два сайта за лично творчество - „Откровения” и „СтиховеБГ”. Нейната страница във Фейсбук се нарича „Прошепнати мълчания”.


Публикации:


Поезия:

БЕЛЕЕ В МРАКА СКИТНИЦА-ДУША…/ брой 56 ноември 2013