АЛАН МАРШАЛ ПРЕЗ 60-ТЕ: С ВЯРА В БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕКА

Алан Маршал отговаря на анкета на сп. „Иностранная литература”

превод: Литературен свят

- Какво място заема литературата в живота на съвременното общество?

- Литературата трябва да разкрива същността на човешкия живот или да показва всичко онова, което влияе на животa ни така правдиво и с такова съчувствие, за да стават онези, които четат книги, по-добри.   

- Каква е ролята на писателя?

- Писателят трябва правдиво да разказва за всичко, което познава или мисли за човека, и за всичко, което се отнася за човека, като никога не забравя колко огромна е отговорността му, тъй като му е възложена задачата да спомага за духовния ни ръст, да ни помага да ставаме по-добри и да утвърждава вярата в бъдещето на човека.

- Какво според Вас прави литературното произведение истинско съвременно?

- Произведението на литературата е истински съвременно, ако неговата тема се разкрива по такъв начин, че тя да стане значима за живота на съвременния човек и да придобие пряка връзка с него.   

 


сп. „Иностранная литература”, № 9, 1962 г.