УБИВАНЕ НА КОН

Власо Власов

Той цял живот тичаше пред каруцата или теглеше плуга,
цял живот беше получавал храна от ръката на стопанина си,
но сега вече животът му означаваше загуби,
а хората не обичат да губят. Те свикнаха лесно
да се разделят с много неща, особено с любовта си.

Изведоха го в задния двор, където растеше трева
и където толкова пъти беше очаквал да го запрегнат.

Пазачът държеше пушката. Не допря глава до главата му,
защото знаеше, че това е глава, която ще бъде пробита.

Изстрелът дойде неочаквано - преди конят да разбере
дали пръчката, която човекът държеше, не беше камшик
и дали не е сбъркал нещо на старите свои години.

Окото му така и не разбра знака на светлата точка.

Умря гордо, както умират свободните духом -
подви колене, тупна върху тревата и дълбоко въздъхна.

Помислих за миг, че искам да бъда на негово място.
Иначе не можех да протестирам срещу човека.