Алеко Пламенов

Алеко Пламенов (псевдоним на Алеко Андреев Трингов), български поет и просветен деец, е роден на 24.03.1898 г. в село Шейново, Старозагорско. Завършва Педагогическото училище в Казанлък (1915) и философска пропедевтика в СУ (1923). Учителства в Шейново и Казанлък. Комунист, общественик. Член на комсомола от 1919 г., на БКП - от 1929 г. Участва в Септемврийското въстание през 1923 г. За пръв път печата стихове през 1918 г. в сп. „Ученическа мисъл”. Сътрудничи и на сп. „Червен смях”, „Народна просвета”, „Съвременна мисъл”, а след 09.09.1944 г. - на в. „Работническо дело”, „Литературен фронт”, на сп. „Пламък”, „Септември” и др. Автор на книгите: „Звън над равнините” (стихове, 1940), „Под терор” (стихове, 1945), „През бурята” (поема, 1954), „Песни и поеми” (1957), „Години, вихрени години” (поема, 1964), „Избрани произведения. Стихове и поеми. С предговор от Константин Колев” (Пловдив, 1970). Умира на 12.11.1967 г. в София.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „ПРЕЗ БУРЯТА” (1954)/ брой 55 октомври 2013

ИЗ „ПЕСНИ И ПОЕМИ” (1957)/ брой 98 септември 2017