Радослав Маленов

Професор д-р инж. Радослав Кирилов Маленов е роден през 1931 година в София. Завършва Първа мъжка гимназия София (1949 г.) и Инженерно строителен институт специалност строително инженерство, профил конструкции (1954 г.). Работи като проектант в организациите Промпроект, Заводпроект, Минпроект (1954 - 1956). Преподава дисциплините „Теоретична механика” и „Съпротивление на материалите” и пише научни трудове от 1956 до 2000 г. Той е редовен, младши старши и главен, асистент (1956 - 67), редовен доцент (1967 - 1981) и редовен професор (1981 - 2000) последователно в МГИ, ИСИ, ВИСИ, ВИАС, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Ръководил е катедра „Техническа механика” на ВИАС (1973 -76) и на УАСГ (1993 - 1996). Едновременно е бил хоноруван преподавател в няколко ВТУЗ. Написал е и са излезли от печат: Учебник по Теоретична механика (4 издания, като последното има 7000 броя тираж); Учебник по Съпротивление на материалите (2 издания); монография „Програмируемите електронни калкулатори в инженерната практика”; тридесет и шест научни труда.


Публикации:


Публицистика:

ФЕСТИВАЛ „НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ В СЕЛО ГОВЕДАРЦИ”/ брой 55 октомври 2013

ДО CАНДАНСКИ, СОЛУН И ДИОН/ брой 56 ноември 2013

ЕКСКУРЗИЯ ПО ПЕЩЕРИ, ВОДОПАДИ, МУЗЕИ, МАНАСТИРИ/ брой 63 юни 2014

ПЪТУВАНЕ ДО И ИЗ ОСТРОВ КОРФУ И ЛЕТУВАНЕ (7 ДНИ) ТАМ/ брой 66 октомври 2014


История:

КАРНО - РОД НА ДЪРЖАВНИЦИ И УЧЕНИ/ брой 57 декември 2013