ЗЕМНО ПРИВЛИЧАНЕ

Анатолий Преловски

превод: Андрей Андреев

То помага на житото изпод зимния мраз
да издигне стебло, да налее жълт клас.

То човека повежда на дългия път -
да намери свой дом през пожари и смърт.

Към звездите го вдига под тъмната пръст.
То е онзи човешки най-истински ръст.

От пространства, сковани във студ и тъма,
то ни връща на родната скъпа земя.

С обич земна и ясен висок небосвод
увенчава то нашия кратък живот.