ОПИСМЕНЯВАНЕ

Богомил Гюзел

подбор и превод от македонски: Роман Кисьов

ОПИСМЕНЯВАНЕ

Вселената се отвори като книга
буквите й падаха върху земята

камъни нажежени от метеори
стрели изстреляни от най-затегнат лък

палеха и пламтяха като огнен дъжд
удряха печат върху народите

стадото господно се делеше
по петопръстните отпечатъци на ходилата

по зъбите впити в живо месо
по ноктите в кората на дърветата

острото перо татуираше кожата с нови шарки
и докато мърша и душа кървяха в унес

устите на апостолите бяха ковашки мехове
хвърляха искри и разпалваха пожара.


ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ МЪРТВИТЕ

Перото изтърча пред мен
поведе ме през подземна река в пещера
а там
      (без да принасям жертви
и без да ям три дена грах, бакла
и други токсични семена)
чух изведнъж
голяма врява - видях духовете на мъртвите
шумна сган

      Попитах моя Вергилий
„Защо вдигат такава врява?
Сякаш че са в пауза на концерт
или на полувремето на стадион!”
Вергилий ми обясни безмълвно
че се карат за онова което са живели
„Хайде тогава да се върнем на концерта”
казах на перото
                     „Чакай да пия
мастило от реката Стикс”, каза ми то
„Аз съм твоя ин-стру-мент!”
И видях - вече подхванало някаква кавга
Пий без мен, си казах и тръгнах назад
Ако си инструмент, не си ми маша и играчка
Аз мога да пиша
      и с пръчка върху пепел
         с пръст върху замъглено стъкло
                                 с нокти върху камък

Важното е - да се върна в играта
а не да се карам с мъртвите
за онова което не съм извършил
или написал


ПОЕТИКА НОВА?

разкрилени думи в стиха
освободени от обръча на съдбата

както в първия и последен ден
така всеки ден

неподвластни на земното притегляне
неподлежащи на попадане в калъп

тела овъплътени в празното
постоянно излъчващи енергия

с белези от битки с ангели и демони
с прилива на морето във вените

думи-семена вътре
във словото-тяло

а най-вътре
дума бременна със празнина

да, създаване от нищо
или никакво

слово заченато в утробата
на тишината-девица