Борис Василев

Борис Василев, български писател, е роден на 23.05.1896 г. в село Свети Никола, Скопска околия, Македония. Започва работа на 01.09.1915 г. в село Зетьово, Чирпанско, като нередовен учител. След отбиване на военната си служба се оженва за Цветана Иванова Риджакова и през есента на 1919 г. и двамата постъпват на работа като начални учители в Зетьово. Наред с педагогическата си дейност, развива литературна, кооперативна, стопанска и обществено-политическа дейност. В периода 1933-1941 г. е редовен сътрудник на почти всички детски издания по онова време - „Другарче”, „Детски свят”, „Детски живот”, „Детска радост”, “Православно християнче”, “Венец”, “Славейче”, “Здравец”, “Врабче”, “Росица”, “Прозорче” и др. Автор на книгите за деца “Юнаци веселяци” (1938) и “Чудната дружба” (1941). Сюжетите на разказите си черпи от с. Зетьово. По негова инициатива и под негово ръководство е построен първият ученически лагер „Тополовка” през 1936 г. в местността „Каваклийка” в Средна гора. Пак по негова инициатива е закупена първата киномашина и се поставя началото на читалищното кино „Светлина”. Умира на 21.12.1970 г. в София.


Публикации:


Поезия:

СЕЧКОВЦИТЕ/ брой 99 октомври 2017

БЪДНИ ВЕЧЕР/ брой 101 декември 2017


Проза:

МАЙКА/ брой 54 септември 2013

ПАЛИ ИВАНОВАТА МОГИЛА/ брой 120 септември 2019

ЧУДНАТА СРЕЩА/ брой 121 октомври 2019

МЕЧО/ брой 121 октомври 2019

КАКИЧКО, НОСИШ ЛИ?/ брой 121 октомври 2019

ПАМУЧНИ СЪРЦА/ брой 121 октомври 2019

ПЪРВОТО ЧУДО/ брой 121 октомври 2019

И НЕКА БЪДЕ СПОРЕД НЕЙНАТА ВЯРА…/ брой 121 октомври 2019

МАЙЧИНСКА ЖАЖДА/ брой 122 ноември 2019

МАЙКА/ брой 122 ноември 2019

ЧУДНА ДРУЖБА/ брой 122 ноември 2019

МЪДРИЯТ ИЗБОР/ брой 122 ноември 2019

КОЛЕДНИ ГОСТИ/ брой 123 декември 2019


Литература за деца:

МАНГО НА ГРОЗДОБЕР/ брой 78 ноември 2015

БРАТСКА ЛЮБОВ/ брой 78 ноември 2015

МАНГО ЖЕТВАР/ брой 83 април 2016

СРЕЩУ КОЛЕДА/ брой 83 април 2016

МЪДРИЯТ ОВЧАР/ брой 120 септември 2019

УМНИЯТ КОЗАР/ брой 120 септември 2019

СПРАВЕДЛИВА НАГРАДА/ брой 120 септември 2019

ХАМАЛИН И ВЕЗИР/ брой 120 септември 2019

ДЯДОВИТЕ СУРВАКАРИ/ брой 123 декември 2019

МАЛКОТО КОЛЕДАРЧЕ/ брой 123 декември 2019

ОТМЯНА/ брой 124 януари 2020

ПРОСТЕНА ЛЪЖА/ брой 124 януари 2020

СИЛВЕСТАРИ/ брой 124 януари 2020

БАЩА И СИН/ брой 125 февруари 2020

ЧУДНО МОМЧЕ/ брой 126 март 2020

ДРИПЛЬО/ брой 128 май 2020

ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛ/ брой 129 юни 2020

НОВИЯТ ВОДАЧ/ брой 131 октомври 2020


За Борис Василев:

БОРИС ВАСИЛЕВ В ПЕРИОДИКАТА/ подготвил: Георги Ангелов/ брой 102 януари 2018