Диньо Добрев

Диньо Добрев, български писател, е роден на 10.10.1931 г. в село Диня, Старозагорско. Живее и работи като журналист в Димитровград, после е ръководител на строително-монтажната фирма „Дидо-31″ в Пловдив. Печата разкази в местния и централния печат. Първата му книга „Град се гради”, роман, излиза през 1969 г. Посмъртно е публикуван романът му „Вечното присъствие” (Къщата на сатаните), авторско издание. Още в ръкопис книгата е високо оценена от акад. Петър Динеков и Константин Еленков. Умира на 28.11.1992 г.


Публикации:


Проза:

ГРАД СЕ ГРАДИ/ брой 7 март 2009