Милко Бояджиев

Милко Бояджиев е роден през 1925 г. в град Велико Търново. Служи в Трудови войски и завършва Икономическия институт. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Председател на Сдружение „Хелзинкски наблюдател - България”, създадено през 1990 г. Анализатор и коментатор на сложни юридически и обществено-политически казуси. Автор на повече от 500 статии, обръщения, меморандуми и анализи, посветени на жизнено важни въпроси за българската държава и нация. Печата в „Монитор”, „Земя”, „168 часа”, „Дума”, „Нова Зора” и др.


Публикации:


Публицистика:

ПРЕВРЪЩАТ ИСТОРИЯТА В ПОКОРНА СЛУГИНЯ НА ПОЛИТИЦИТЕ/ брой 54 септември 2013

„СТРАТЕГИЧЕСКАТА ДЪЛБОЧИНА” В МУТАЦИИТЕ НА ОСМАНИЗМА И ПАНТЮРКИЗМА В БЪЛГАРИЯ/ брой 82 март 2016