Петя Караколева

Петя Караколева, българска писателка, е родена на 28.05. 1944 г. в град Хасково. Най-ранните й детски години преминават в Кърджали и в Хасково. Начално и прогимназиално образование завършва в Кърджали. През 1963 г. завършва Английската гимназия в Пловдив, а през 1971 г. - английска филология в Софийския университет “Климент Охридски”. Работи като преподавател и преводач в Кърджали, Перник и София. През 1978 г. печели конкурс на Радио София, където работи като редактор в Детска редакция. На 35 години е пенсионирана по болест и до края на живота си пише своите книги, превръщайки се в една съвременна Шехерезада, която всеки ден спасява - или заслужава отново и отново - живота си, съхранявайки на белия лист своя Божий дар: умението да наблюдава и да разказва. В Радио София осигурява с над 500 авторски предавания рубриките “Лека нощ, деца”, “Добро утро, деца”, “Ранобудно петленце”, “Радиосписание “Светулка”, “Друмник-сладкодумник”, “Хайде да играем”, “Радиотатко”, “Голямото междучасие”, “Зайченцето бяло”, “Педя човек - лакът брада” и др. Извън тези рубрики тя създава и авторските сериали “Петьо, наречен Трошичката”, “Крокодил-Автомобил”, “Комбинат за истински услуги” и др. С “Комбинат за истински услуги” (по-късно превърнал се в първия роман-приказка в съвременната българската литература “Най-златното злато”) Комитетът за радио и телевизия се представя в Хелзинки, а “Крокодил-Автомобил” получава награда от Фестивала за детски радиопредавания в Токио. Всяка нейна детска книга се превръща в авторски сериал, реализиран от артистите Слава Рачева, Славка Славова, Надя Топалова, Коста Карагеоргиев, Никола Анастасов, Константин Коцев, Борис Арабов, Асен Кисимов (Радиотатко), Видин Даскалов, Татяна Лолова и др. Музиката е дело на композиторите Борис Карадимчев, Димитър Вълчев, Петър Гюлеметов и др. По “Сабята на щурчето”, издадена на 7 езика, Петя Караколева създава моноспектакъл и куклена пиеса, а по поръчка на Киностудия “Бояна” - сценарий за анимационен филм. По романа-приказка “Най-златното злато” са реализирани театрални постановки. Романът е включен в Препоръчителния списък за начален курс. “Ох, Зъбчо” - сборник от приказки, песни, стихове, поеми и пиеса, посрещнат с изключителен интерес от стоматолози, педагози и деца, се превръща в 4-сериен филм - “Лунчо от Луната”, реализиран като комбинация от игрално кино и анимация, а песните са включени в учебните помагала по родинознание за 1-ви и 2-ри клас. По радиопредаванията й “Балкантон” издава плочите “Вятърка” и “Приказка за Синята поляна”. До 1991 г. излизат първата част от нейните “сезонни” приказки - “Коледни приказки”, както и романите “Седем живи Марии”, “Къщата сутрин” и “Свестен човек, ти казвам”. Приживе книгите й се издават в над 400 000-ен тираж. Умира на 26.12. 1997 г. Творческото й наследство за деца обхваща 3 романа-приказки; 64 приказки, самостоятелни или обединени в сборници; 7 поеми; 176 песни и стихотворения; 12 пиеси; 2 грамофонни плочи (една приказка и една пиеса); 4-сериен научно-художествен филм, 1 анимационен филм, 3 сценария; 2 учебни помагала. За възрастни в архива се съхраняват 7 романа, 1 сборник разкази и новели, 6 стихосбирки, 1 пиеса и 1 посмъртно съставен сборник от нейни мисли за творчеството и сътворяването. Член е на Съюза на българските писатели. През 2004 г. на нейно име Съюзът на българските писатели и община Кърджали учредяват Национална награда за детска литература.


Публикации:


Поезия:

КОПРИВА/ брой 7 март 2009


Интервю с Петя Караколева:

ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА: „ПИСАНЕТО ЗА ДЕЦА СЪВПАДА С ЧУВСТВАТА МИ И ОТ НЕГО ПО-ЧУДЕСНО НЯМА”/ брой 122 ноември 2019