Петя Йорданова

Петя Петкова Йорданова, българска поетеса, е родена на 22.06.1931 г. в град Исперих. Завършва гимназия в Разград (1949) и двегодишен квалификационен курс в икономическия техникум в Русе (1958). Организационен секретар в Окръжния комитет на Профсъюза по просветата и печата в Русе (1952-1961), служителка в Централния дом на учителя (1961-1971), служителка в отделите „Телевизионен театър” и „Учебна редакция” (1971-1979), заместник-главен редактор на редакция „Детски екран” в Българска телевизия. За пръв път печата във вестник „Дунавска правда” (Русе) през 1960 г. Пише за възрастни и деца. В творчеството й за възрастни преобладава нравствено-патриотична проблематика. Стиховете й за деца се отличават с поучително-иносказателния си характер. Автор на книгите „Сутрин край реката” (стихотворения, 1973), „Случка на хиподрома” (поемка за деца, 1973), „Бабиният двор” (за деца, 1975), „Самодивски езера” (пирински легенди за деца и юноши, 1977, 1981), „Орлово гнездо” (легенда за деца и юноши, 1978), „От жарта ти ида” (лирика, 1978), „Мамина светулка” (за деца, 1979), „Белите ботушки” (приказки, 1979), „Черните дракони” (разкази за деца-герои, 1980), „Другари на звездите” (стихотворения, 1980), „Доброто момче и злата суша” (приказка, 1980), „Стихотворения” (1980), „Сълзи от огъня” (лирика, 1981), „Най-добрата люлка” (за деца, 1982), „Детска станция” (за деца, 1982), “Рисунки” (стихове, 1983), “Спасена жарава” (стихове, 1984), „Вълшебната стълба” (за деца, 1984), „Горски приказки” (за деца, 1985), „Другарче-календарче” (за деца, 1985), „Сърцето на ятачето” (за деца, 1985), „Ежко и слънцето” (за деца, 1986), „Момичето с жълтата луничка” (за деца, 1987), „Есенно огнище” (лирика, 1986), “Покрит въглен” (лирика, 1989), „Къщата на буквите” (за деца, 1990). Член на СБП. Нейни стихове са преведени на руски, белоруски, молдавски, гръцки език. Умира на 21.10.1993 г. в Правителствена болница в София. Посмъртно излизат книгите й „Открадната прегръдка” (1994) и „Манастир на ветровете” (1995).


Публикации:


Поезия:

ОТ ЖАРТА ТИ ИДА/ брой 53 юли 2013

НИКОГА/ брой 57 декември 2013

ПРИЛИВИ/ брой 75 юли 2015

ЮНИ/ брой 82 март 2016

ПЪТЕКАТА НА БОТЕВ/ брой 85 юни 2016

ЧИСТИ СМЕТКИ/ брой 103 февруари 2018


Литература за деца:

МОМИЧЕТО С ЖЪЛТАТА ЛУНИЧКА/ брой 74 юни 2015