Ганчо Керечев

Ганчо Христов Керечев е роден на 16.10.1932 г. в с. Караджалово, Пловдивско. Учи в Първомай и Пловдив, завършва професионално-техническо образование. Пише стихове от юношеска възраст. През лятото на 1957 г. заедно с Пеньо Пенев и Валери Копралев редактира „Добруджанска дума”, многотиражен вестник на ДЗС „Янко Забунов”, Тутракан като пратеник на СБП. През 1968 г. завършва Висшия театрален институт в град Харков, специалност „Режисура”. Стажува в МХАТ с ръководител Анатолий Станицин и в Московския театър на „Таганка” с ръководител Юрий Любимов. След завръщането си в България се установява в Смолян. Работи и поставя пиеси в драматичните театри в Смолян, Ямбол, Хасково, Кърджали, Димитровград и Търговище. Постановките му се отличават със смела гражданска позиция и оригинални режисьорски решения. Редактор на литературния алманах „Перелик” (1985-1990). От 1992 г. е главен редактор на „Проглед” - списание за литература, изкуство и култура. Член на СБП. Издадени книги: „Тревожна тишина” (2006). За него: „Писателят Ганчо Керечев. Литература „от” и „за” него: Библиографска справка” (2007). Умира на 30.10.2013 г.


Публикации:


Поезия:

ГРАДЪТ/ брой 7 март 2009

УТРО/ брой 12 септември 2009

ПЕСЕН ЗА ПЕТРА И ХРИСТО/ брой 17 февруари 2010

ТЪГА ПО ТРАКИЯ/ брой 35 декември 2011

БАЛАДИЧНО ПОСВЕЩЕНИЕ/ брой 80 януари 2016

РАЗДЯЛА С ЕДИН ГРАД/ брой 113 януари 2019

ПРЕДАТЕЛЯТ/ брой 114 февруари 2019


Критика за Ганчо Керечев:

ЗРЯЛА ИЗПОВЕД НА ИСКРЕН ПОЕТ/ автор: Таньо Клисуров/ брой 15 декември 2009

СЪРЦЕ КАТО ТРЕПЕТЛИКA/ автор: Иван Д. Христов/ брой 96 юни 2017


За Ганчо Керечев:

ГАНЧО КЕРЕЧЕВ/автор: Светозар Казанджиев/ брой 137 април 2021