Даринка Кръстич

Даринка Кръстич (Даринка Крстич) е родена през 1952 година в село Злидол, до Босилеград. Основно училище завършва в родното си село, след това гимназия в Босилеград. Дипломира се във Филологическия факултет в Белград, в групата за руски език и литература. Стихотворения пише от ранно детство, отначало на български език, тъй като е от българска народност, а след това на сръбски език. Свои стихове публикува във вестник «Братство» в Ниш, в детското списание «Другарче». Сътрудник е на списанията «Наше стваране», «Глубочица измежду обала» и други. Автор на сборника със стихове на сръбски език «Ветровете на родния ми край», подготвила е за печат стихосбирка на български език. Награждавана е на редица литературни конкурси за стихотворения и есета. Работи като преподавател по руски език в Лесковац, Сърбия, където и живее.


Публикации:


Поезия:

НАКАЗАНИЕ/ брой 53 юли 2013


Публицистика:

ПРЕВОДАЧЪТ Е ТВОРЕЦ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ / брой 53 юли 2013