Вардан Багдасарян

Вардан Ернестович Багдасарян е роден на 05.01.1971 г. в град Колчугино, Владимирска област. Завършва историческия факултет на Московския педагогически университет през 1993 г., специалност - преподавател по история и обществено-политически дисциплини. Кандидат на историческите науки (1996), доктор на историческите науки (2001). Професор. Завеждащ катедрата по история и политология в Руския държавен университет за туризъм. Работил е като декан, директор на специализиран институт, ръководител на проблемна лаборатория. Почетен работник на науката и техниката на Руската Федерация. Член на Съюза на журналистите на Русия и Академията по геополитически проблеми. Автор на около 400 публикации, включително около 40 монографии и учебници.


Публикации:


Публицистика:

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ Е ФАШИЗМЪТ ДНЕС/ брой 53 юли 2013

ПРЕДАДЕНАТА ПОБЕДА/ превод: Татяна Любенова/ брой 72 април 2015

ПРОТИВНИКЪТ Е БИЛ ПО-СИЛЕН ОТ НАС САМО В ЕДНО, И ТО С УГОВОРКИ/ брой 97 юли 2017