Стефан Коларов

Стефан Любенов Коларов е роден на 28.09.1943 г. в гр. Лом. Научната област, в която твори е литературна история и литературна критика. Изследва проблеми от историята на българската литература, от историята и теорията на журналистиката и книгоиздаването. Завършва специалността “Журналистика” в СУ “Св. Климент Охридски” Член е на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти. За първи път публикува още като гимназист през 1960 г. във в. „Народна трибуна” (Лом) и в. „Септемврийско слово” (Михайловград). Бил е кореспондент на в. „Димитровски воин”, където печата множество репортажи и журналистически материали, както и свои стихове. Сътрудничи във вестниците „Студентска трибуна”, „Народна младеж”, „Пулс”, „Септемврийче”, в. „Дунавска правда”, в. „Черноморски фар”, в. „Народна трибуна” (Лом) и др. Работил е като редактор във в. „Народна младеж” в отдел Литература, изкуство и култура (ЛИК), в списанието за литература и изкуство на чужди езици „Обзор”, в отдел Критика на в. „Литературен фронт”, в Агенция „София-прес”, в издателство „Профиздат”, в отдел „Култура и изкуство” във в. „Работническо дело”, а сега е член на редколегията на сп. „Издател”. През 1981 г. преподава българска литература във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, а в периода 1984 - 1988 г. е преподавател по български език и култура в Университета „Жан Мулен” - гр. Лион, Франция. Сега е гост-преподавател в катедра “Библиотекознание и масови комуникации” в Стопанския факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, където изнася лекции в специалностите “Библиотечно-информационни дейности”, “Книгоиздаване”, “Връзки с обществеността”, “Журналистика” и др. Бил е научен ръководител на магистърските програми “Масови комуникации и журналистика” и “Медии и реклама”. Като член на катедра “Книга и общество” в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в София изнася лекции по история на новата българска литература, теория и практика на текста и теория и практика на масовите комуникации в специалностите “Печатни комуникации”, “Библиотекознание и библиография”, а в специалността ИФ на КИН чете лекции по „Европейски културни практики”. Издал е книгите: Между дълга и вдъхновението (1971); Съвременни силуети. (1972); Творци и проблеми (1974); Ангел Каралийчев (1976); Класа и литература (1976); Младен Исаев; Георги Караславов (1978); Изстраданото слово (1979); Живот, по-хубав от песен… Н. Й. Вапцаров 1979 (1982 - 1990); Дора Габе 1980; Младен Исаев (1980); Дълг и литература (1982); Майстор на лиричната проза. Ангел Каралийчев. Монография (1983); По априлската магистрала на времето. Проблеми на съвременната българска поезия 1956 - 1981 (1983); Иван Вазов (1984); Свобода и любов (1985); Шестимата от дело № 585/1942 (1982); Черти от поетиката на Младен Исаев (1988); Книгоиздаване, читатели и съвременност (2004); Александър Паскалев и модерното българско книгоиздаване. Монография. (2005); Книгоиздатели, литературен живот, творчество (2006); Четене, любов и художествен процес (2007); Литература, медии, творчески влияния (2008); Личности, журналистика, време (2009); Яворов и Лора. Мистерията на една гибел. Книга І Револвер и любов (2009); Из историята на българската журналистика (2009); Публицистика и национален живот (2011); Книжовни светове (2012); Яворов и Лора. Мистерията на една гибел. Револвер и отрова. Том ІІ (2013).


Публикации:


Проза:

ОВЦЕ, УИСКИ И СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ ПИСАТЕЛИ/ брой 115 март 2019


Публицистика:

ЗЕМЯ И ТАТУЛ/ брой 113 януари 2019

МОЛИЕР СЪЗДАВА ГЕНИАЛНИ КОМЕДИИ, ВЪПРЕКИ ДРАМАТИЧНАТА СИ СЪДБА/ брой 113 януари 2019

БОХЕМСКИ СТРАСТИ И НЕВОЛИ/ брой 113 януари 2019

С РЕАЛИСТИЧНА СИЛА И ЧОВЕКОЛЮБИЕ/ брой 113 януари 2019

СКАНДАЛНИЯТ ГЕНИЙ ИЛИ МОЯТ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН/ брой 113 януари 2019

СЕДЕМНАЙСЕТГОДИШНИЯТ БУНТАР И „ПИЯНИЯТ КОРАБ”/ брой 113 януари 2019

СОФИЙСКИ ИМПРЕСИИ/ брой 113 януари 2019

АЛЕКО, САВОНАРОЛА И „БАЙ ГАНЮ”/ брой 113 януари 2019

ВЕЛИК МИСЛИТЕЛ И ДЕЕЦ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО/ брой 113 януари 2019

ЯВОРОВ, ЛОРА И ПАРИЖ/ брой 114 февруари 2019

РОДОЛЮБЕЦ ОТ ОХРИД ПРОДЪЛЖАВА ВЕЛИКОТО ДЕЛО НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ/ брой 114 февруари 2019

ХУМОРЪТ НА ЕДИН „ПРИНЦ БЕЗПАРИЧЕН, РОДЕН КРАЙ ЕГЕЯ”/ брой 114 февруари 2019

ТРАГИЧНИЯТ ПРОРОК/ брой 114 февруари 2019

БОРБА И САМОЖЕРТВА/ брой 114 февруари 2019

ХЕРЦОГЪТ, КОЙТО ЗАМЕНИ ШПАГАТА С ПЕРОТО/ брой 114 февруари 2019

СОФИЙСКИ ИМПРЕСИИ/ брой 114 февруари 2019

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ИМПРЕСИИ/ брой 114 февруари 2019

ЧОВЕКОЛЮБИЕ И СВОБОДА/ брой 115 март 2019

ЗА ЛЮБОВТА - С ОТКРОВЕНИЕ И ТАЛАНТ/ брой 115 март 2019

„КАКТО НАВСЯКЪДЕ, ПЛЯВА ПОД ТЯХ ДЪВЧЕ СМИРЕНО НАРОДА”/ брой 115 март 2019

САМОБИТЕН ТВОРЕЦ С ЯРКО ХУМОРИСТИЧНО ВИЖДАНЕ/ брой 115 март 2019

СОФИЙСКИ ИМПРЕСИИ/ брой 115 март 2019

КАТО ЕЛЕГИЯ ЗА МЛАДОСТТА/ брой 115 март 2019

ЕЛИН ПЕЛИН, БЪЛГАРАНОВЦИТЕ И СМЕХА/ брой 116 април 2019

ДРАМАТА НА ОЧЕВИДЕЦА/ брой 116 април 2019

ЗА ПОЕТА ЕДИН БЕГЪЛ, НО ТРАЕН СПОМЕН/ брой 116 април 2019

ТВОРЧЕСКА ДЪРЗОСТ И ЖИЗНЕЛЮБИЕ/ брой 116 април 2019

„МОЯТ ПЪТ Е РАЗМИРНО МЕТЕЖЕН…”/ брой 116 април 2019

КАТО ВДЪХНОВЕН ХИМН НА МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА/ брой 116 април 2019

„С ПРОТЕГНАТИ РЪЦЕ, С ОТВОРЕНИ ОЧИ ЩЕ СИ УМРА…”/ брой 116 април 2019

СОФИЙСКИ ИМПРЕСИИ/ брой 117 май 2019

„И В ЛЮТА СКРЪБ ДУШАТА МИ ГОРИ…”/ брой 117 май 2019

САТИРИКЪТ, КОЙТО НАПИСА ХИМНА ЗА СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ/ брой 117 май 2019

„КЪМ КОСМОСА ГОЛЯМ МОЯТ ДУХ СЕ НОСИ…”/ брой 117 май 2019

ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР И КЪРВАВИ КОННИЦИ/ брой 118 юни 2019

КАТО ЕДНА ВЪЗДИШКА/ брой 118 юни 2019

„АЗ СЪМ САМ ПОД СТАР ХОРИЗОНТ… ПИЯНИЦА!… ЛУД!… С МЕН Е СВЪРШЕНО…”/ брой 120 септември 2019

„КАК ЯРКО Е ВЪРХЪТ ИЗГРЯЛ…”/ брой 121 октомври 2019

СОФИЙСКА ИМПРЕСИЯ/ брой 121 октомври 2019

РОДОЛЮБИЕ И ДУХОВНА ВИСОТА/ брой 121 октомври 2019

„И АЗ МЪЛЧА И ЧАКАМ. И ТРЕПТЯ…”/ брой 122 ноември 2019

„А ТОЙ НЕУДЪРЖИМО ТЪРСИ БУРИ…”/ брой 122 ноември 2019

ХУДОЖНИКЪТ И СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ ИЛИ ОБРЕЧЕНИЯТ НА СЛЪНЦЕТО/ брой 122 ноември 2019

МОРАЛНА СИЛА И НЕПОКОРСТВО/ брой 125 февруари 2020

МОНТЕН И НЕГОВИТЕ БЕЗСМЪРТНИ „ОПИТИ”/ брой 125 февруари 2020


Критика:

ТВОРЧЕСКА МЪДРОСТ И ХУДОЖЕСТВЕНА СИЛА/ брой 115 март 2019


Интервю със Стефан Коларов:

СТЕФАН КОЛАРОВ: „ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИМ НАЦИОНАЛНОТО СИ ЧУВСТВО И ДОСТОЙНСТВО”/ брой 53 юли 2013