Костадин Каравасилев

Костадин Михайлов Каравасилев е роден на 30.06.1995 г. в град Пловдив. Учи в езикова гимназия „Иван Вазов” с профил английски език. Пише разкази, стихотворения и диалози.


Публикации:


Проза:

ЗАПОЗНАНСТВО/ брой 52 юни 2013

ЕЛИЗАБЕТА/ брой 57 декември 2013