ГОРДИЕВИЯТ ВЪЗЕЛ В СЯНКА

Николай Мизийски

ГОРДИЕВИЯТ ВЪЗЕЛ В СЯНКА

На Гордий възела усукан
разсякъл Александър в миг,
донесли друг.
                - Опитай тука! -
предложил му един войник.
Засмял се царят, ала ето,
че този възел устоял.
Замахнал втори път, потретил,
безсилен мечът иззвънтял
и паднал настрани, нащърбен
кажи-речи като трион.
- О, богове! - извикал скръбно
монархът млад с трагичен тон.
Какъв ли гений сътворил е
тоз възел здрав с могъщ талант?!
- Не гений - рекли му учтиво. -
Заплетен е
               от интригант!…


ДИОГЕНЦИТЕ

В стара, изгнила бъчва подслонен,
срещу късче хлебец Диоген
поучавал всички атиняни,
докато им хрумнало веднъж:
- Я и ние, като този мъж,
всепризнати мъдреци да станем!
Влязъл всеки в бъчва, примижал
и на висши мисли се отдал
за смъртта, живота и звездите.
Но обвил се скоро в мрак градът
и попитал тихичко гладът:
- Кой сега ще храни мъдреците?!…


ВНОСНА СТОКА ОТ ДЕЛФИ

Екскурзианти финикийци,
от Тир и от Сидон,
докарали галера с трици
в града на Аполон.
Макар че имали делфийците
какви ли не брашна,
налитал всеки мъж на триците,
не питал за цена.
А местният архонт Фелиций
изрекъл с важен тон:
- Това са трици, да, но трици
от Тир и от Сидон!