Николай Мизийски

Николай Мизийски е роден през 1925 г. в град Плевен. Завършил е Мъжката гимназия “Александър Втори”, а след това право в Софийски университет. Работил е дълги години като говорител на Радиовъзел-Плевен. Завършил е трудовата си кариера като щатен председател на литературен кръжок “Цветан Спасов”. Пише хумористични стихове за възрастни и деца. През 70-те години на ХХ век е отличен с втора награда от СБП за повестта “Аз на Марс”, която повест е преведена на няколко езика и издадена в голям тираж от изд. “Народна младеж”. Втората му повест е за юноши - “Жълтото домино”, изд. “Г. Бакалов” - Варна. Тя също е преведена на много чужди езици, а Естонската телевизия заснема филм по нея. Мизийски пише и стихове, интермедии, сценки, естрадни програми за средношколци, публикувани в две поредни книжки на сп. “Смяна”. Напуска живота на 71-годишна възраст.


Публикации:


Поезия:

ГОРДИЕВИЯТ ВЪЗЕЛ В СЯНКА/ брой 52 юни 2013

МУЗЕЯТ/ брой 53 юли 2013


За Николай Мизийски:

ТЪГА ПО НИКОЛАЙ МИЗИЙСКИ/ автор: Георги Стойков/ брой 81 февруари 2016