НЕ ОХУЛВАЙТЕ БЪЛГАРИНА, ПРОСВЕТЕНИ ГОСПОДА!

Тихомир Йорданов      

Неотдавна в едно телевизионно предаване на тема необходимостта от реформиране на просветното дело у нас, неколцина човека, величаени като професори и доценти, свързаха разговора си и с известното родителско напътствие: „Учи се, сине, за да не работиш като мен!”. Стъпили на свое разбиране за смисъла му, господата обвиниха народа ни в мързел и лентяйство, противопоставяйки изучилия се, издигналия се човек на другия, останалия в низините, работягата.

Каква е същността на този израз, превърнал се в пословица?

Той изразява класовото деление на обществото, наследено от древността. В старославянския език думата работа  означава робство, робувам, слугувам, обслужвам - вж старославянския глагол робити (от съществителното раб, роб, т.е. покореният). Работи само низшата класа. Богатите, издигнатите, се трудят, защото труд, трут и оттук глагола трудити има значение на бия, побеждавам, воювам, каквато е ролята на „горната” класа. Трутен означава войник, воин. Воюват само господарите, владетелите, те обявяват войни, те завоюват, те владеят, а слугите, робите, са задължени да носят оръжията, храната, броните и удоволствията. От това класово деление са произлезли и двубоите (дуелите), решаващи въпроса за правото, за владението, което само господарите притежават. Препрочетете библейската легенда за Давид и Голиат.

Та ето какво означава охулваната родителска мъдрост: „Изучи се, за да не слугуваш, да не робуваш като мен”. А това не е ли призив към свободата, за която непрекъснато говорим и пишем?