Лилия Гюлева

Лилия Николаева Гюлева е родена на 31.10.1987 г. в град Пловдив. Завършила е СОУ „Никола Вапцаров”. Учи Психология в ПУ „Паисий Хилендарски”. Завършила е студио за изящно литературно слово клуб „Млади таланти” към Община Пловдив, с художествен ръководител Елена Атанасова. Участвала е в литературни четения на Дружеството на пловдивските писатели. Има публикации в списание „Училище”.


Публикации:


Поезия:

НА БАЩА МИ/ брой 52 юни 2013

АРОМАТА НА СПОМЕНИ НОСЯ…/ брой 59 февруари 2014