МАЙСТОРА

Илия Бешков

Майстора минава през академичното рисуване - с установените форми.

Човекът - обект на наблюдение.

Той започва с доверието към установеното западно изкуство.

Моделът - от плът, форми и пр.

Но у неговата девствена душа се яви тревожният проблем: що е светът и човекът в него. Откъде са се взели те - енергия, светлина и багри.

Цветята и хората са от един произход.

Той изостави изобразяването и се зае със сътворяването на своя свят и човека в него.

Огромна, дръзка задача за тоя могъщ, наивен и девствен художник.

Той потърси и откри основните елементи: светлина, багра, и енергия (енергетичното състояние на материята).

Той заговори за “хиляди години време” нужни…(Тук ръкописът на Бешков прекъсва)