Румяна Каменска-Донкова

Румяна Каменска-Донкова e родена на 25.05.1963 г. в Банкя. Не вижда от рождение. Пише от малка. Работи като клавиатуристка по брайловата азбука в печатница, завършва гимназия в Училището за деца с увредено зрение в София и българска филология в Софийския университет. Работи като редактор-коректор в Брайловата печатница до 2008 г., където се печатат учебници и списания за слепите деца в България. Пише и публикува стихове. Участва в литературния клуб „Иван Вазов”, сътрудничи на вестници и списания: „Зари”, „Пулс”, „Читалище”, „Жената днес”, „Пламък” и др. В конкурса на Шестия републикански фестивал на художествената самодейност стиховете й са отличени с лауреатско звание и златен медал. За живота и творчеството й е създаден документален филм. Омъжена. Автор на поетичния сборник „Небесен хляб” (1996) и на автобиографичната книга „Принцесата на татко” (2009).


Публикации:


Проза:

КНИГАТА - ПРОЗОРЕЦ НА ДУШАТА МИ/ брой 52 юни 2013