Ваня Георгиева

Иваничка Балинова (Ваня Георгиева) е родена в село Столът, община Севлиево. Завършва гимназията в Севлиево и полувисш медицински институт в Плевен. Печатала е свои произведения - поезия и кратки разкази, публицистика във в. „Росица”, „Сто вести”, „Борба”, „Новият пулс”, алманах „Бразди” и др. Пише сценарии за куклен театър, играе в куклено-театралния състав към читалище „Развитие” в Севлиево и е член на литературния кабинет „Пеньо Пенев”. Член на Съюза на българските писатели. Автор на книгите за деца  „Котарак юнак”, „Приключения в дъжда”, „Весели чудати случки - малки закачливи звучки” и поетичните книги за възрастни „Отворени кръгове” и „Отвъд четвъртото измерение”.


Публикации:


Поезия:

ПИСМО НА БЪЛГАРКАТА ДО СВЕТА/ брой 52 юни 2013