Александър Паскалев

Александър Михайлов Паскалев (07.11.1876, Хасково - 31.10.1946, село Нова Надежда) е български издател, общественик и меценат, основоположник на модерното книгоиздаване в България. Баща му е активен член на тайния революционен комитет в града, изпратен на заточение в Мала Азия след Старозагорското въстание (1875). Паскалев завършва гимназия в Пловдив (1875). Участва в Балканската война и получава орден за храброст. Учителства в село Книжовник, Хасковско, където развива широка просветна дейност. Включва се в борбата срещу експлоатацията на работниците. Избран е за инспектор по охрана на труда от тютюноработниците в Хасково, съставя първия в България акт за използване на детски труд от работодателите. Изнася сказки на природонаучни теми в работническото читалище „Просвета”, един от основателите на дружество „Родопски турист”, основател на кооперацията „Съзнание” - първата в Хасково. Заради прогресивната си дейност е уволнен през 1905 г. без право да учителства. Записва право, но не след дълго е принуден да напусне поради липса на финансови средства. През 1908 г. започва книгоиздателска дейност, която приключва през 1938 г. Първото му издание е „Кооперативен сборник”. През 1909 г. основава първата българска агенция „Куриер” за разпространение на вестници и списания. За пръв път в България издава многотомни събрани съчинения на български писатели Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. К. Яворов, П. П. Славейков, А. Константинов, отделни творби на Е. Пелин, К. Христов, А. Страшимиров, Й. Йовков, Н. Лилиев, Л. Стоянов, Г. Райчев, К. Константинов и мн. др. Издава детската антология „На ранина” (1911), съставители Ст. Чилингиров и Ив. Арнаудов, литературния сборник „Пет години”, съставители Йордан Стубел и Владимир Полянов, в която са представени най-добрите български поети от началото на 20-те г. През 1910 г. слага началото на „Всемирна библиотека”, която включва световноизвестни творби от всички литератури. Издава библиотека „Балкански въпроси” на пет европейски езика. Издава първите няколко годишнини на на сп. „Съвременна мисъл”, „Златорог”, „Българска мисъл”, в. „Развигор”, детските списания „Светулка”, „Детска почивка”, „Картинна галерия”, много учебници. Дарител на Софийския университет, Учителския съюз и др. На негово име е учредена наградата „Александър Паскалев”.


Публикации:


За Александър Паскалев:

ТРОЙНА ЕКСПЕРТИЗА/ КУЛТУРНАТА МИСИЯ НА КНИГОИЗДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2009

СПИСАНИЕ „ СЪВРЕМЕННА МИСЪЛ” - КНИГОИЗДАТЕЛСКИЯТ ДЕБЮТ НА АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 33 октомври 2011