ПРОЗОРЕЦ КЪМ ГРЯДУЩЕТО

Расул Рза

превод: Паулина Станчева

Отворих прозорец
към грядущето
и видях:
през месеци
и години
минава хора!
И мостове видях широки
над моря и планини,
от погранични стълбове строени.
И пътища павирани
от камъни
на затвори и килии.
Видях:
по тези пътища минават
бели, жълти, черни
минават хора с цветове различни.
А посред тях -
и вий, и аз!
И нашите сърца,
препълнени с вяра в сегашното
и с надежди
в утрешния ден…
Тогава викнах:
- Братя!
- Братко! -
отвърнаха ми милиони.
И разговаряхме се дълго
без преводачи…
Вярвай в това, сине мой,
дъще моя,
майко,
брате мой,
сестро моя,
вярвайте ми, хора! -
може ли да се живее
и да се диша
на земята,
без да вярваме,
че това ще бъде!