ПИСМО ДО ХУДОЖНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС - 1951 ГОДИНА

Хо Ши Мин

превод: Литературен свят 

Уважаеми художници!

Научавайки за организирането на изложбата, съжалих, че поради голямата си заетост не мога да се запозная с нея. Изпращам ви най-сърдечен привет. Използвам случая, за да изкажа някои мнения за изкуството, които могат да ви бъдат  полезни.

Литературата и изкуството също са фронт.

А вие сте бойци от този фронт.

Както и при всички бойци, вие имате определени задачи, а именно: да служите на Съпротивата, да служите на Родината, да служите на народа, и преди всичко - на работниците, селяните, армията.

За да изпълнят своите задачи, бойците на изкуството трябва да имат твърда позиция, да бъдат въоръжени с правилна идеология. Накратко, те трябва да поставят над всичко интересите на Съпротивата, Родината и народа.

Що се отнася до творчеството, вие трябва добре да разбирате народа, да бъдете тясно свързани с него и дълбоко да прониквате в живота на народните маси. Само тогава ще успеете да отразите духа на героизма и решимост, присъщи на нашата армия и нашия народ, и така да помогнете за по-нататъшния му подем и развитие. Войната на Съпротивата се развива непреодолимо и мощно. Нашата армия и народ вървят напред мощно и неотклонно. Затова и вие, художниците, трябва, използвайки методите на критиката и самокритиката, неотклонно да вървите напред.

Ще се намерят вероятно хора, които ще си помислят: «Старият Хо отъждествява изкуството с политиката».

Напълно вярно. Литературата и изкуството, как и всеки друг вид човешка дейност, не могат да стоят встрани от икономиката и политиката и се намират в тяхната сфера.

Народът ни има славно бъдеще, а изкуството ни - широки перспективи. Желая ви здраве, успехи и дела.

Със сърдечно, изпълнено с вяра в победата, приветствие.

10 декември 1951 година


Из книгата: Хо Ши Мин «Избранное». М., 1979